Bliv medlem

Enkeltpersoner:

Medlemskab kan tegnes for et år ad gangen fra kalenderårets start.

Årligt kontingent er kr. 500,00 og kan betales over 2 gange med forfald inden 31.3. kr. 250,00 og inden 31.8. kr. 250,00 – eller kr. 500,- på en gang.

For at deltage i evt. afstemning på generalforsamling i foråret kræves betalt kontingent for året før.

Engangsbeløb/donation modtages altid med stor tak.

Foreningens konto er 9819 4581172392 i sparNORD

Firma- og foreningsmedlemskab:

  1. Foreninger kan tegne forenings-medlemskab af landsforeningen for et årligt beløb af minimum kr. 600 for hver påbegyndte 10 medlemmer.
  2. Firmaer kan tegne et lille eller stort firma-medlemskab for et årligt beløb af minimum kr. 3.000 (lille medlemskab) eller minimum kr. 6.000 (stort medlemskab).
  3. Tegning af et firma- eller foreningsmedlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen, uanset antal medlemskaber og beløb.

Det aftalte støttebeløb kan du indbetale på vor konto i sparnord:

Foreningens konto er 9819 4581172392 i sparNORD

Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte os.