Bestyrelse

Formand:
Elina Munga, Sorøvej 318, 4700 Næstved. 53 86 86 72
Email: elina@little-angelshope.dk
(Stifter af Landsorganisationen)

Næstformand:
Komunikation samt tovholder
Kirsten Smidt Hansen, Næstved. 20 87 94 61
Email: kish@hansenpost.dk

Kasserer:
Christina F. Nielsen: Humlebæk. 50 98 09 41
Email: cfnielsen81@hotmail.com

Bilagskontrollant:
Jens Due, Fensmark. 23 63 67 87
Email: jens@duetmusik.dk